Βιλα στη λίμνη Attersee, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.877
Κήπος Με Ηλιοτροπια, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.879
Κήπος Με Ηλιοτροπια, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.1192
Προσωπογραφία της Adele Bloch – Bauer I, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.1201
Προσωπογραφία της Fritza Riedler, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4460
Η Νυφη, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4475
Νεροφίδα ΙΙ, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4485