Αλγερινός Δρόμος, Μιχάλης Οικονόμου
Μιχάλης Οικονόμου
ΚΩΔ.1935