Κατάσταση μυαλού, Αποχαιρετιστηριο, Ουμπερτο Μποκιόνι
Ουμπερτο Μποκιόνι
ΚΩΔ.4488