Τοπίο Νείλος, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2043
Πηγές του Νείλου, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2045