Τοπίο Νείλος, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2043
Η Ελεφάντινη Νήσος (Αίγυπτος), Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2044
Πηγές του Νείλου, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2045
Αίγυπτος, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2049
Ασσουάν (Αίγυπτος), Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2051
Νείλος, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2092
Ο Νείλος από το Ασσουάν, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2095
Νείλος 1, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2099
Βάρκες στο Νείλο, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2101
Λούξορ (Αίγυπτος), Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2107
Αίγυπτος 1, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2110
Πυραμίδα του Χέοπα, Κάιρο, Αίγυπτος