Δελφοί, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2039
Η Θόλος των Δελφών, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2040
Η Θόλος των Δελφών 1, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2041
Καστάλλια Πηγή (Δελφοί), Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2098