Τειχη Μονεμβασιας, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.1816
Μονεμβασιά 1, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2073
Μονεμβασία, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2074
Μονεμβασία 1, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2075
Μονεμβασια, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2076
Μονεμβασια 2, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2077