Η Λιμνη Λεμαν, Βικέντιος Μποκατσιάμπης
Βικέντιος Μποκατσιάμπης
ΚΩΔ.1805