Πανηγυρι Στο Μοναχο, Κωνσταντίνος Βολανάκης
Κωνσταντίνος Βολανάκης
ΚΩΔ.1749
Στον Κινέζικο Πύργο του Μονάχου, Συμεών Σαββίδης
Συμεών Σαββίδης
ΚΩΔ.1794