Η Ιερουσαλημ, Θεόφιλος Κεφαλάς - Χατζημιχαήλ
Θεόφιλος Κεφαλάς - Χατζημιχαήλ
ΚΩΔ.1406
Μονη Αγίου Ιωαννου Ιερουσαλημ, Κωνσταντίνος Μαλέας
Κωνσταντίνος Μαλέας
ΚΩΔ.2117