Παλαιός παγκόσμιος χάρτης, Αβραάμ Ορτέλιους
Αβραάμ Ορτέλιους
ΚΩΔ.11777
Χάρτης Γερμανίας και Ολλανδίας, Αβραάμ Ορτέλιους
Αβραάμ Ορτέλιους
ΚΩΔ.25123
Χάρτης Γερμανίας, Αβραάμ Ορτέλιους
Αβραάμ Ορτέλιους
ΚΩΔ.25124
Σικελία, Αβραάμ Ορτέλιους
Αβραάμ Ορτέλιους
ΚΩΔ.25125
Χάρτης Αμερικής 1, Αβραάμ Ορτέλιους
Αβραάμ Ορτέλιους
ΚΩΔ.25126
Χάρτης Ευρώπης, Αβραάμ Ορτέλιους
Αβραάμ Ορτέλιους
ΚΩΔ.25127
Χάρτης Βρετανίας, Αβραάμ Ορτέλιους
Αβραάμ Ορτέλιους
ΚΩΔ.25128
Χάρτης Αμερικής 2, Αβραάμ Ορτέλιους
Αβραάμ Ορτέλιους
ΚΩΔ.25129