Ο τάφος του Αλί Πασά, Ιωάννινα
Ιωάννινα
ΚΩΔ.11613
Απώλεια
 
ΚΩΔ.12119
Γυναίκα 2, ψηφιακή τέχνη
ψηφιακή τέχνη
ΚΩΔ.21307
Γυναίκα 3, σκελετός, ψηφιακή τέχνη
ψηφιακή τέχνη
ΚΩΔ.21308
Γυναίκα 4, σκελετός, ψηφιακή τέχνη
ψηφιακή τέχνη
ΚΩΔ.21309