Δίπλωμα, Ολυμπιακοι Αγωνες
Ολυμπιακοι Αγωνες
ΚΩΔ.997
Αφίσα:Koniak
 
ΚΩΔ.1004
Ραδιοφωνα
 
ΚΩΔ.1010
Αφίσα:Ατμοπλοια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1013
Αφίσα:Ατμοπλοια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1014
Αφίσα:Ατμοπλοια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1015
Αφίσα:Ατμοπλοια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1016
Αφίσα:Ατμοπλοια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1017
Αφίσα:Τσιγαρα Καρελια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1018
Αφίσα:Τσιγαρα Ματσαγγος, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1019
Αφίσα:Τσιγαρα Βασσαρα, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1020
Αφίσα:Τσιγαρα Τουρμακ, Ρετρο διαφημιση
Ρετρο διαφημιση
ΚΩΔ.1021
Αφίσα:Τσιγαρα Νεστος, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1022
Αφίσα:Τσιγαρα Ματσαγγος, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1023
Αφίσα:Τσιγαρα Παπαστρατος, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1024
Αφίσα: Τσιγαρα Νεστος, Ρετρό διφήμιση
Ρετρό διφήμιση
ΚΩΔ.1025
Αφίσα:Τσιγαρα Σαντε, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1026
Αφίσα:Τσιγαρα Μυρτοκοκη, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1027
Αφίσα:Τσιγαρα Καραβασιλης, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1028
Αφίσα:Τσιγαρα Μινερβα, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1029
Αφίσα ρετρό Τσιγγάρα Παπαστάθης, Νικόλαος Γύζης
Νικόλαος Γύζης
ΚΩΔ.1083
Γυναίκα Popart
 
ΚΩΔ.6781
Γυναίκα Popart
 
ΚΩΔ.6782
Γυναίκα Popart
 
ΚΩΔ.6791
Μουσικά όργανα, ρετρό αφίσα
ρετρό αφίσα
ΚΩΔ.6872