Χαμένες σκέψεις, αφηρημένο σχέδιο
αφηρημένο σχέδιο
ΚΩΔ.12701
Λουλούδια
 
ΚΩΔ.12708
Πρόσωπο, αφητημένο σχέδιο
αφητημένο σχέδιο
ΚΩΔ.12711
Αφηρημένο σχέδιο, στόχος
στόχος
ΚΩΔ.16593
Αφηρημένο σχέδιο, οδηγός
οδηγός
ΚΩΔ.16594
Αφηρημένο σχέδιο, γραμμές παράλληλες
γραμμές παράλληλες
ΚΩΔ.16595
Αφηρημένο σχέδιο, χωρισμένος στα δύο
χωρισμένος στα δύο
ΚΩΔ.16596
Αφηρημένο σχέδιο, σκέψεις
σκέψεις
ΚΩΔ.16597
Αφηρημένο σχέδιο, ανησυχίες
ανησυχίες
ΚΩΔ.16598
Αφηρημένο σχέδιο, κίτρινο τρίγωνο
κίτρινο τρίγωνο
ΚΩΔ.16599
Αφηρημένο σχέδιο, κάτοψη βουνού
κάτοψη βουνού
ΚΩΔ.16600
Αφηρημένο σχέδιο, γραμμές και κύκλοι
γραμμές και κύκλοι
ΚΩΔ.16601
Αφηρημένο σχέδιο, στροφή αριστερά
στροφή αριστερά
ΚΩΔ.16602
Αφηρημένο σχέδιο, χαμόγελο
χαμόγελο
ΚΩΔ.16603
Αφηρημένο σχέδιο, Fashion
Fashion
ΚΩΔ.16620
Αφηρημένο σχέδιο, Broadway
Broadway
ΚΩΔ.16621
Το μάτι
 
ΚΩΔ.16634
Γυναίκα, αφηρημένο σχέδιο με γεωμετρικά σχήματα
αφηρημένο σχέδιο με γεωμετρικά σχήματα
ΚΩΔ.16635
Πρόσωπο γυναίκας, αφηρημένη τέχνη
αφηρημένη τέχνη
ΚΩΔ.16636
Funk, αφηρημένο σχέδιο
αφηρημένο σχέδιο
ΚΩΔ.16637
Πρόσωπο, αφηρημένη τέχνη
αφηρημένη τέχνη
ΚΩΔ.16638
Το μάτι γάτας
Το μάτι, αφηρημένο σχέδιο
αφηρημένο σχέδιο
ΚΩΔ.16642
Απόγνωση
 
ΚΩΔ.16643
Αφηρημένα τετράγωνα, έντονα χρώματα
έντονα χρώματα
ΚΩΔ.16644
Αφηρημένα τετράγωνα, σκαρίφημα
σκαρίφημα
ΚΩΔ.16645
Αφηρημένο σχέδιο, γάτα
γάτα
ΚΩΔ.16646
Αφηρημένο σχέδιο, αναζήτηση ζωής
αναζήτηση ζωής
ΚΩΔ.16647