Νούφαρο
 
ΚΩΔ.11232
Ανθός λωτός
 
ΚΩΔ.11346
Νούφαρο
 
ΚΩΔ.11484
Ανθός λωτός
 
ΚΩΔ.11680
Βούδας σε γιορτή, σαν Μούχα Άλφονς
σαν Μούχα Άλφονς
ΚΩΔ.25394