Αλογομούρα
 
ΚΩΔ.24722
Το ψάρι στην στεριά, Παράθυρο με θέα
Παράθυρο με θέα
ΚΩΔ.25475
Παράθυρο στην ανθρώπινη διανόηση, Παράθυρο με θέα
Παράθυρο με θέα
ΚΩΔ.26688
Η πόρτα στο Matrix, Παράθυρο με θέα
Παράθυρο με θέα
ΚΩΔ.26717