Περα Απο Την Αβυσσο, Πωλ Γκωγκέν
Πωλ Γκωγκέν
ΚΩΔ.3569