2 Μπαλαρινες Στη Μπαρα 1, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.3223