Η Γελιοποιηση Του Ιωβ, Αλμπρεχτ Ντύρερ
Αλμπρεχτ Ντύρερ
ΚΩΔ.6112