Τοπιο 8, Πωλ Γκωγκέν
Πωλ Γκωγκέν
ΚΩΔ.3435
Τοπιο 34, Πωλ Γκωγκέν
Πωλ Γκωγκέν
ΚΩΔ.3461