Καθιστό γυμνό, Αμεντέο Μοντιλιάνι
Αμεντέο Μοντιλιάνι
ΚΩΔ.721