Επιστροφη από το θερισμό, Μπουγκερώ
Μπουγκερώ
ΚΩΔ.1033