Στην άκρη της πόλης, Εγκον Σίλε
Εγκον Σίλε
ΚΩΔ.1659