2 Γυναικες Πλενουν Ενα Αλογο, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.3230
2 Γυναικες Πλενουν Ενα Αλογο 1, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.3235