Η Νεκρη Αλεπου, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.3187