Σκηνή στην κουζίνα, Ντάβιτ Τένιερς ο νεότερος
Ντάβιτ Τένιερς ο νεότερος
ΚΩΔ.1527