Κα Αλεξη Ρουαρ & Τα Παιδια Της, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.3097