Αγία Καικιλία σε έξσταση, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4613