4 Μπαλαρινες Στην Αυλαια, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.3059