ζωο, αγελαδα
αγελαδα
ΚΩΔ.122
ζωο, αγελαδα, φυση
φυση
ΚΩΔ.123
ζωο, αγελαδες, φυση
φυση
ΚΩΔ.124
αγελάδσ, θάλασσα
θάλασσα
ΚΩΔ.408
Αγελαδες Σε Σταβλο, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4416