Αφίσα:Koniak
 
ΚΩΔ.1004
Ραδιοφωνα
 
ΚΩΔ.1010
Αφίσα:Ατμοπλοια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1013
Αφίσα:Ατμοπλοια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1014
Αφίσα:Ατμοπλοια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1015
Αφίσα:Ατμοπλοια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1016
Αφίσα:Ατμοπλοια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1017
Αφίσα:Τσιγαρα Καρελια, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1018
Αφίσα:Τσιγαρα Ματσαγγος, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1019
Αφίσα:Τσιγαρα Βασσαρα, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1020
Αφίσα:Τσιγαρα Τουρμακ, Ρετρο διαφημιση
Ρετρο διαφημιση
ΚΩΔ.1021
Αφίσα:Τσιγαρα Νεστος, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1022
Αφίσα:Τσιγαρα Ματσαγγος, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1023
Αφίσα:Τσιγαρα Παπαστρατος, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1024
Αφίσα: Τσιγαρα Νεστος, Ρετρό διφήμιση
Ρετρό διφήμιση
ΚΩΔ.1025
Αφίσα:Τσιγαρα Σαντε, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1026
Αφίσα:Τσιγαρα Μυρτοκοκη, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1027
Αφίσα:Τσιγαρα Καραβασιλης, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1028
Αφίσα:Τσιγαρα Μινερβα, Ρετρό διαφήμιση
Ρετρό διαφήμιση
ΚΩΔ.1029
Αφίσα: Ιστορία 1982, Νικόλαος Γύζης
Νικόλαος Γύζης
ΚΩΔ.1052
Αφίσα:Το Πνεύμα της Τέχνης, 1888, Νικόλαος Γύζης
Νικόλαος Γύζης
ΚΩΔ.1053
Αφισα, Νικόλαος Γύζης
Νικόλαος Γύζης
ΚΩΔ.1054
Αφίσα ρετρό Τσιγγάρα Παπαστάθης, Νικόλαος Γύζης
Νικόλαος Γύζης
ΚΩΔ.1083
Αφίσα: Les Ambassadeurs: Aristide Bruant, Ανρί ντε Τουλούζ Λωτρέκ
Ανρί ντε Τουλούζ Λωτρέκ
ΚΩΔ.3788
Αφίσα: Aristide Bruant χορευει Στο Καμπα, Ανρί ντε Τουλούζ Λωτρέκ
Ανρί ντε Τουλούζ Λωτρέκ
ΚΩΔ.3790
Αφίσα: Αριστιντ Μπρουαντ, Ανρί ντε Τουλούζ Λωτρέκ
Ανρί ντε Τουλούζ Λωτρέκ
ΚΩΔ.3791