Λουομενοι Στο Μυλο Μπο, Πωλ Γκωγκέν
Πωλ Γκωγκέν
ΚΩΔ.3378