Πάπας Άγιος Σίξτος Β, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2377
Η εξέγερση των Εβραίων κατά του Μωυσή, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2412