Αλογα Πριν Απο Την Εναρξη, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.3074
Νεκρη Φυση, Πωλ Γκωγκέν
Πωλ Γκωγκέν
ΚΩΔ.3671