Προσωπογραφία της Jeanne Hébuterne, Αμεντέο Μοντιλιάνι
Αμεντέο Μοντιλιάνι
ΚΩΔ.722