Στο Καφε, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.2976
Δαβιδ Και Γολιαθ, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.3049