Ο Άγιος Αυγουστίνος στο σπουδαστήριο του, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2397