Θριαμβος Γαλατειας, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.654
Θριαμβος Γαλατειας, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.656
Στοα Της Ψηχης, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4570