Τοπιο 7, Πωλ Γκωγκέν
Πωλ Γκωγκέν
ΚΩΔ.3434
Μαντελειν Μπερναρ, Πωλ Γκωγκέν
Πωλ Γκωγκέν
ΚΩΔ.3596