Ο Μωυσης Μωρο, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4518