Απώλεια
 
ΚΩΔ.12119
Αγάπη μόνο, Χειρονομία
Χειρονομία
ΚΩΔ.20506
Παιδί σε αποκλεισμό, χωρισμένοι γονείς
χωρισμένοι γονείς
ΚΩΔ.21086
Μάντεψε ποια
Αιώνια αγάπη
Οι εραστές, σαν Γκωγκέν
σαν Γκωγκέν
ΚΩΔ.25401