Στο Πανηγυρι Γκλανεκ, Πωλ Γκωγκέν
Πωλ Γκωγκέν
ΚΩΔ.3367