Ο Ευαγγελισμος, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4511
Η Στέψη της Παναγίας (Ρεταμπλ Oddi), Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4526
Ιησους Στο Ναο, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4565