Νουφαρα 1, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.648
Νουφαρα (Λεπτόμερεια), Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.921
Νουφαρα το απόγευμα 2, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.925
Γαλαζια Αρμονια, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.1041
Νουφαρα Στο Τζιβερνι, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4830
Νουφαρα Υδροβια Φυτα, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4831
Λιμνη Με Νουφαρα 2, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4857
Νουφαρα 2, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4858
Νουφαρα 5, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4859
Υδατινο τοπίο με Νούφαρα, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4860
Νουφαρα 6, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4861
Νουφαρα 3, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4902
Νουφαρα 4, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4910
Νουφαρα το απόγευμα 1, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4937
Νουφαρα 7, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4938
Νουφαρα 8, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4939
Νουφαρα 9, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4940
Νουφαρα 10, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4941
Νουφαρα 11, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4942
Νουφαρα 12, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4944
Νουφαρα 1918, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4945
Νουφαρα, Κλωντ Μονέ
Κλωντ Μονέ
ΚΩΔ.4946