Φίλτρα & Πληροφορίες
Προσκυνημα, Ελ Γκρεκο
Ελ Γκρεκο
ΚΩΔ.1270
Αγια Οικογενεια, Ελ Γκρεκο
Ελ Γκρεκο
ΚΩΔ.1279
Προσκυνημα, Ελ Γκρεκο
Ελ Γκρεκο
ΚΩΔ.1287
Η Αγία Οικογένεια με τον φοίνικα (Λεπτομέρεια), Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.1712
Λατρεία των βασιλιάδων, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2305
Η προσκύνηση των μάγων (λεπτομέρεια) 2, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2309
Η προσκύνηση των μάγων 1, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2310
Η προσκύνηση των μάγων, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2325
Η προσκύνηση των μάγων, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2326
Η στέψη της Παναγίας και τέσσερις άγιοι, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2330
Η Παναγία και το Θείο Βρέφος, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2338
Παναγία με Θείο Βρέφος και δύο αγγέλους, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2339
Η Παναγία της θάλασσας, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2342
Παναγία με το Θείο Βρέφος, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2343
Παναγία με το Θείο Βρέφος, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2345
Παναγία του Magnificant - Στέψη (λεπτομέρεια), Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2348
Η παναγία και το Θείο Βρέφος με άγγελο, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2350
Παναγία με Οκτώ αγγέλους, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2355
Το Θείος βρέφος με τον Ιωάννη Βαπτιστή, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2357
Η μυστική Γέννηση, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2363
Η λατρεία του βρέφους, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2366