Η ιστορία του Nastagio degli Onesti I, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2364
Η ιστορία του Nastagio degli Onesti III, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2365
Η ιστορία του Nastagio degli Onesti III (1), Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2414
Ο Χριστός φέρει το Σταυρό, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4523
Αγια Οικογενεια Κατω Απο Δρυ, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4557
Αγια Οικογενεια Με Αρνι, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4558
Πορτρετο Καρδιναλιου, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4617
Πορτρετο Καρδιναλιου, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4624
Η Αγια Οικογενεια, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4727
Ο Αδαμ (Λεπτομέρεια), Αλμπρεχτ Ντύρερ
Αλμπρεχτ Ντύρερ
ΚΩΔ.6068
Η Ευα, Αλμπρεχτ Ντύρερ
Αλμπρεχτ Ντύρερ
ΚΩΔ.6101
Η Παναγια Με Το Παιδι Στο Παραθυρο, Αλμπρεχτ Ντύρερ
Αλμπρεχτ Ντύρερ
ΚΩΔ.6130
Πορτρετο Αγνωστου, Αλμπρεχτ Ντύρερ
Αλμπρεχτ Ντύρερ
ΚΩΔ.6166