Η ιστορία του Nastagio degli Onesti I, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2364
Η ιστορία του Nastagio degli Onesti III, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2365
Η ιστορία του Nastagio degli Onesti III (1), Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2414
Ο Δρόμος προς τον Γολγοθά, Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4523
Τοπίο- Ο Δρόμος προς τον Γολγοθά (λεπτομέρεια), Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4527
Η Αγία Οικογένεια κάτω από την βελανιδιά, Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4557
Η Αγία Οικογένεια με ένα πρόβατο, Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4558
Προσωπογραφία καρδιναλίου, Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4617
Προσωπογραφία καρδιναλίου 1, Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4624
Η Αγία Οικογένεια με ένα πρόβατο 1, Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4727
Ο Αδαμ (Λεπτομέρεια), Αλμπρεχτ Ντύρερ
Αλμπρεχτ Ντύρερ
ΚΩΔ.6068
Η Ευα, Αλμπρεχτ Ντύρερ
Αλμπρεχτ Ντύρερ
ΚΩΔ.6101
Η Παναγια Με Το Παιδι Στο Παραθυρο, Αλμπρεχτ Ντύρερ
Αλμπρεχτ Ντύρερ
ΚΩΔ.6130
Πορτρετο Αγνωστου, Αλμπρεχτ Ντύρερ
Αλμπρεχτ Ντύρερ
ΚΩΔ.6166