Πορτρετο Τζουλια Μπελελι, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.3112
Το Ντουετο 1, Εντγκάρ Ντεγκά
Εντγκάρ Ντεγκά
ΚΩΔ.3189