Η Μαγδαληνη, Ελ Γκρεκο
Ελ Γκρεκο
ΚΩΔ.1274
Η Μαγδαληνη, Ελ Γκρεκο
Ελ Γκρεκο
ΚΩΔ.1285
Η Μαγδαληνη προσευχομενη, Κλωντ Λορραίν
Κλωντ Λορραίν
ΚΩΔ.1523
Μη μου άπτου, Μαρία Μαγδαληνή και Ιησούς, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2388
Ενταφιασμός, Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4264
Η Ταφή, Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4409