Ομίχλη
 
ΚΩΔ.16590
Διακοπές στην Αμοργό, Κυκλάδες
Κυκλάδες
ΚΩΔ.16694
Αφηρημένο σχέδιο, πορτοκαλί ουρανός
πορτοκαλί ουρανός
ΚΩΔ.16703
Κίτρινο και κόκκινο, αφηρημένα σχέδια
αφηρημένα σχέδια
ΚΩΔ.16704
Αφηρημένο σχέδιο, δένδρο
δένδρο
ΚΩΔ.16705
Κόκκινη καρδιά, λιβάδι
λιβάδι
ΚΩΔ.21075
Βόρειο Σέλας, αφηρημένο σχέδιο
αφηρημένο σχέδιο
ΚΩΔ.21680
Ασφάλειες, προστασία αυτοκινήτου
προστασία αυτοκινήτου
ΚΩΔ.21683
Οι φάσεις της Σελήνης, Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
ΚΩΔ.22192
Η πέτρα του "Ρωμιού", Κύπρος
Κύπρος
ΚΩΔ.22213