Ομίχλη
 
ΚΩΔ.16590
Διακοπές στην Αμοργό, Κυκλάδες
Κυκλάδες
ΚΩΔ.16694
Αφηρημένο σχέδιο, πορτοκαλί ουρανός
πορτοκαλί ουρανός
ΚΩΔ.16703
Κίτρινο και κόκκινο, αφηρημένα σχέδια
αφηρημένα σχέδια
ΚΩΔ.16704
Αφηρημένο σχέδιο, δένδρο
δένδρο
ΚΩΔ.16705
Κύκλου νερού, στα Αγγλικά
στα Αγγλικά
ΚΩΔ.19771
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σχέδιο στα Αγγλικά
σχέδιο στα Αγγλικά
ΚΩΔ.19883
Ηλιακή έκλειψη, στα αγγλικά
στα αγγλικά
ΚΩΔ.19885
Επίπεδα ατμόσφαιρας, στα Αγγλικά
στα Αγγλικά
ΚΩΔ.19888
Κόκκινη καρδιά, λιβάδι
λιβάδι
ΚΩΔ.21075
Βόρειο Σέλας, αφηρημένο σχέδιο
αφηρημένο σχέδιο
ΚΩΔ.21680
Ασφάλειες, προστασία αυτοκινήτου
προστασία αυτοκινήτου
ΚΩΔ.21683
Η πέτρα του "Ρωμιού", Κύπρος
Κύπρος
ΚΩΔ.22213