Μορφόκλασμα (fractal), αφηρημένο
αφηρημένο
ΚΩΔ.60
αφηρημένο, πολύχρωμο
πολύχρωμο
ΚΩΔ.334
αφηρημένο, πολύχρωμο
πολύχρωμο
ΚΩΔ.340
αφηρημένο, πολύχρωμο,σύνθετο
Κύκλοι, αφηρημένο σχέδιο
αφηρημένο σχέδιο
ΚΩΔ.11472
Χαμένες σκέψεις, αφηρημένο σχέδιο
αφηρημένο σχέδιο
ΚΩΔ.11473
Αφηρημένο σχέδιο, κόκκινα σχήματα
κόκκινα σχήματα
ΚΩΔ.11475
Σχήματα, αφηρημένο σχέδιο
αφηρημένο σχέδιο
ΚΩΔ.11476
Φαντασμαγορική σύνθεση, αφηρημένο σχέδιο
αφηρημένο σχέδιο
ΚΩΔ.11477